logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...



Odborná praxe

Souvislá nebo průběžná praxe: jedná se o studijní pobyt na pracovišti za účelem seznámení s prostředím a konkrétní pracovní činností organizace. Z kapacitních důvodů můžeme přijímat pouze dva praktikanty současně.
Krátkodobá praxe: od 25 do 60 hodin.
Dlouhodobá praxe: maximum 160 hodin.

Praxe delší než 160 hodin není možné v naší organizaci realizovat.
Praxe kratší než 25 hodin je možné absolvovat jako hospitace.

Obecný postup praxe

 1. Rozhovor s vedoucí praxe, informace o organizaci, nabídce služeb;
 2. Projednání plánu praxe a jeho zpracování;
 3. Seznámení s prostředím a pracovníky;
 4. V případě, že je praxe delší než 25 hodin, praktikant absolvuje odborné školení v oblasti kontaktu s osobami s těžkým postižením zraku. Jedná se o podmínku pro aktivní zapojení do služeb organizace a kontaktu s klienty.
  V případě, že je praxe kratší než 25 hodin jedná se o hospitace.
 5. Realizace praxe;
 6. Zhodnocení.

Praktikant má možnost seznámit se s těmito oblastmi

Součástí jsou i konzultace s pracovníky těchto služeb.

* účast praktikanta při individuální službě pouze se souhlasem klienta

Převážná část odborné praxe probíhá v Brně. Má-li však student zájem a dovolují-li to podmínky na pracovišti, může navštívit i některé z regionálních pracovišť na dobu 1 až 2 dnů (v závislosti na celkové délce praxe).

Po dobu konání praxe student zpracovává zprávy a průběžně je odevzdává.

Výstup z praxe: vypracování celkového hodnocení studenta pracovníkem, pověřeným vedením praxe (pokud se jedná o požadavek školy).

Pro koho je odborná praxe určena

Nabídka je určena pro studenty vysokých a vyšších odborných škol se zaměřením:

Odborná praxe je vhodná:

V případě zájmu lze pokračovat jako dobrovolník v TyfloCentru Brno, o.p.s.

Odborné praxe neposkytujeme účastníkům rekvalifikačních kurzů "pracovník v sociálních službách" na jejich vlastní žádost.

V případě zájmu o praxe v rámci rekvalifikačních kurzů "pracovník v sociálních službách" s námi musí v dostatečném předstihu jednat realizátor rekvalifikačních kurzů.

Cena

100 Kč za osobu - v ceně je základní zácvik v délce 2 hodin (1,5 h teorie, 0,5 h praxe).

Kontakt

E-mail: praxe@tyflocentrumbrno.cz

V případě zájmu o odbornou praxi

 1. Zašlete vyplněnou Žádost o absolvování odborné praxe na e-mailovou adresu: praxe@tyflocentrumbrno.cz.
 2. Žádost je nutné podat nejméně 1 měsíc před zamýšlenou praxí.
 3. Vedoucí odborných praxí Vaši žádost vyhodnotí a do 10 pracovních dní* od podání žádosti Vám oznámí předběžné rozhodnutí, zda a kdy budete moci odbornou praxi absolvovat.

* v době letních a vánočních prázdnin se může odpovědní lhůta prodloužit z důvodu čerpání dovolených

Zpět na nabídku pro veřejnost


Vyhledávání


Regionální střediska


TyfloCentrum Brno na Facebooku TyfloCentrum Brno HapAtelier na Facebooku HapAtelier

Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.



Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).



Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


Doporučujeme



Dotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-17
Hostováno na WEDOS.CZ