Aktivizační služby zrakově postiženým

§ 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle Zákona č. 108/2006 Sb., č. registrace 5133774

“Posláním Aktivizačních služeb zrakově postiženým je podpora osob s těžkým postižením zraku při začleňování do společnosti.”

Služba je financována ze státního rozpočtu a spolufinancována Jihomoravským krajem a městy Brno, Znojmo, Vyškov, Moravský Krumlov a Břeclav

Můžete se u nás zapojit ve:

 • vzdělávacích aktivitách (přednášky, besedy, exkurze, edukační hry aj.),
 • tvůrčích aktivitách (rukodělné aktivity, zpívání aj.),
 • pohybových, sportovních a relaxačních aktivitách.

Služba je poskytována bezplatně. V případě terénních aktivit si uživatel hradí dopravu (sobě i případnému doprovodu), vstupné či odborného lektora v rámci exkurzí.

Službu poskytujeme osobám

 • se zrakovým postižením ve věku 16 let a více 
 • ve věku 16 let a více s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové 

Službu neposkytujeme osobám

 • ve věku méně než 16 let
 • bez zrakového postižení
 • s dalším postižením či poruchou chování, které znemožňuje domluvu a poskytování služby (např. těžké mentální postižení, těžké duševní onemocnění);
 • vykazující závažné známky agresivního chování vůči sobě nebo okolí (např. v případě autismu nebo jiných postižení nebo onemocnění);
 • s těžkým pohybovým omezením (např. během pohybu potřebují oporu jiné osoby či významnou fyzickou pomoc jedné nebo více osob), pokud si nezajistí vlastního osobního asistenta
 • s hluchoslepotou, které si nezajistily tlumočníka
 • komunikujícím jiným než českým, popř. slovenským jazykem, které si nezajistily tlumočníka

Závažnost kombinovaného postižení a vhodnost poskytování služby bude řešena při osobním jednání s vedoucím služby.

Další informace o službě

Kapacita služby:
Ročně obsloužíme až 130 uživatelů. Jednotlivé aktivity poskytujeme na našich pracovištích v Brně, Břeclavi a Znojmě, a také mimo naše pracoviště, převážně na území Jihomoravského kraje (v rámci některých projektů výjimečně i mimo Jihomoravský kraj), a to v níže uvedených časech.

Provozní doba platí jak pro ambulantní tak pro terénní služby. Forma služby je závislá na konkrétních individuálních plánech klientů.

  Brno Břeclav Znojmo Mor. Krumlov
pondělí 10-12, 13-16 --- 10-12, 13-16 10-12, 13-17*
úterý 10-12, 13-17 10-12, 13-16:30 10-12, 13-17 ---
středa 10-12, 13-17 10-12, 13-16:30* 10-12, 13-17* ---
čtvrtek 10-12, 13-17* --- 10-12 ---
pátek 10-12, 13-15 --- 10-12, 13-15 10-12, 13-15

* 13 – 17 čas vymezený pro neobjednané klienty a zájemce o službu na pracovišti (v červenci a v srpnu jen 13 – 16 hod.)
V ostatním čase jsou poskytovány služby ambulantní nebo terénní v závislosti na individuálních plánech služby.

 

Kontakty

Brno - Chaloupkova 3131/7, Brno - Královo Pole

e-mail: aktivizace@centrumpronevidome.cz
tel.: 515 919 671

Mgr. Lukáš Musil, vedoucí sociální pracovník služby
tel.: 515 919 671 | 774 715 095

Bc. Šárka Morávková, další odborná pracovnice (úterý až čtvrtek)
tel.: 515 919 672| 774 715 098

Regina Holíková, pracovnice v sociálních službách (mimo pátek)
tel.: 515 919 672 | 774 715 108

Břeclav - Národních hrdinů 12/1, Břeclav

e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz

Lucie Mikušová, DiS., sociální pracovnice
tel. 774 715 091
Jindra Seigertschmidová, pracovnice v sociálních službách
tel.: 774 715 106
Dny poskytování služeb: úterý a středa

Znojmo - Masarykovo náměstí 446/19, Znojmo

e-mail: znojmo@centrumpronevidome.cz

Jitka Petrová, pracovnice v sociálních službách
tel.: 774 715 107

Eva Pexová, pracovnice v sociálních službách (úterý až čtvtek)
tel.: 774 715 109

Moravský Krumlov - Růžová 39, Moravský Krumlov

e-mail: m.krumlov@centrumpronevidome.cz

Eva Pexová, pracovnice v sociálních službách (pondělí a pátek)
tel.: 774 715 109