Poradny pro zrakově postižené

§ 37 Sociální poradenství dle Zákona 108/2006 Sb., č. registrace 5856220

“Služba "Poradny pro zrakově postižené" zprostředkovává informace, které vedou ke kompenzaci těžkého zrakového postižení, k výběru vhodných sociálních služeb a dalších forem pomoci. Služba dále poskytuje poradenství v sociálně právní oblasti, v psychologii a v oblasti odstraňování informačních a architektonických bariér.”

Služba je financována ze státního rozpočtu a spolufinancována Jihomoravským krajem a městy Brno, Znojmo, Vyškov, Moravský Krumlov a Břeclav.

Pomůžeme

 • se získáním základních informací pro zrakově postižené
 • se získáním příspěvků a dávek, na které má zrakově postižený nárok
 • s vyplňováním veškerých formulářů a žádostí a jejich podáním
 • se získáním kompenzačních pomůcek jak od úřadu práce, tak z jiných zdrojů, např. od nadačních fondů
 • s jednáním s úřady
 • s odstraněním venkovních bariér a prosazením vhodných opatření ke zvýšení bezpečí zrakově postižených 

Služba je bezplatná a lze ji využít anonymně.

Službu poskytujeme osobám

 • ve věku 16 let a více s těžkým postižením zraku nebo s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové, žijícím v Jihomoravském kraji 
 • s kombinovaným postižením zraku a sluchu pouze v případě, zajistí-li si samy vhodný způsob tlumočení

Službu neposkytujeme osobám

 • ve věku méně než 16 let
 • bez zrakového postižení
 • s dalším postižením či poruchou chování, které znemožňuje domluvu a poskytování služby (např. těžké mentální postižení, těžké duševní onemocnění);
 • vykazující závažné známky agresivního chování vůči sobě nebo okolí (např. v případě psychického onemocnění, vlivu návykových látek a pod.);
 • s hluchoslepotou, které si nezajistily tlumočníka
 • komunikujícím jiným než českým, popř. slovenským jazykem, které si nezajistily tlumočníka

Závažnost kombinovaného postižení a vhodnost poskytování služby bude řešena při osobním jednání s vedoucí služby.

Další informace o službě

Ročně obsloužíme až 220 klientů na našich pracovištích ve městech Brno, Břeclav, Znojmo a Moravský Krumlov. Pokud je to nezbytně potřebné, poskytneme poradenské služby i mimo naše poradny, např. klienta  doprovodíme na úřad a poskytneme podporu při vyřizování potřebných žádostí.

Provozní doba služby

  Brno Břeclav Znojmo Mor. Krumlov
pondělí 9:00 - 10:00 --- 9:00 - 10:00 9:00-10:00; 13:00-17:00* 
úterý 9:00 - 10:00 9:00 - 10:00 9:00 - 10:00 ---
středa 9:00 - 10:00 9:00-10:00; 13:00-16:30*  9:00-10:00; 13:00-17:00*  ---
čtvrtek 9:00-10:00; 13:00-17:00*  9:00 - 10:00 9:00 - 10:00 ---
pátek 9:00 - 10:00 --- 9:00 - 10:00 9:00 - 10:00

* 13 – 17 ambulantní služby pro neobjednané uživatele a zájemce o služby (v červenci a v srpnu jen 13 – 16 hod.)
v ostatních časech forma služby závisí na potřebách uživatele služby.

 

Kontakty 

Brno - Chaloupkova 3131/7, Brno - Královo Pole

e-mail: poradna@centrumpronevidome.cz
tel.:
515 919 767 (čtvrtek 13 – 17)

Mgr. Lukáš Musil, vedoucí sociální pracovník služby
tel.: 515 919 671 | 774 715 095

Regina Holíková, pracovnice v sociálních službách
tel.: 515 919 672 | 774 715 108

Josef Konečný, pracovník v sociálních službách
konzultant pro odstraňování architektonických bariér

e-mail: bariery@tyflocentrumbrno.cz
tel.: 774 715 110

Břeclav - Národních hrdinů 12/1, Břeclav

e-mail: breclav@tyflocentrumbrno.cz

Lucie Mikušová, DiS., sociální pracovnice
tel. 774 715 091
Jindra Seigertschmidová, pracovnice v sociálních službách
tel.: 774 715 106
Dny poskytování služeb: úterý a středa

Znojmo - Masarykovo náměstí 446/19, Znojmo

e-mail: znojmo@tyflocentrumbrno.cz

Eva Pexová, pracovnice v sociálních službách (úterý až čtvrtek)
tel.: 774 715 109

Jitka Petrová, pracovnice v sociálních službách
tel.: 774 715 107

Moravský Krumlov - Růžová 39, Moravský Krumlov

e-mail: m.krumlov@tyflocentrumbrno.cz

Eva Pexová, pracovnice v sociálních službách (pondělí a pátek)
tel.: 774 715 109