RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka společnosti

"Tajemství úspěchu nespočívá ve velikosti a originalitě nápadu, ale v obrovském nasazení, vytrvalosti, přesvědčení, víře a odpovědnosti"

foto Hana Bubeníčková

Kontakt

adresa: Chaloupkova 3131/7, 612 00 BRNO - Královo Pole
telefon: 515 919 770, mobil: 774 715 100
e-mail: bubenickova@tyflocentrumbrno.cz
www: www.centrumpronevidome.cz/bubenickova

Ocenění

Média

Životopis

Vzdělání

 • vysokoškolské (obor Matematické systémy a informatika Přírodovědecké fakulty MU Brno - státní závěrečné zkoušky v roce 1985, státní rigorózní zkouška v roce 1986)
 • kvalifikační kurz sociální práce pro profese pomáhající zrakově postiženým občanům
 • certifikovaný manažer sociálních služeb

Osvědčení a certifikáty

 • Osvědčení o absolvování kurzu k problematice Evropské unie "Příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu" (vydané MMR a NV dne 23. 3. 2001)
 • Osvědčení o absolvování odborného vzdělávacího kurzu "Zvláštnosti komunikace a jednání se svízelnými typy osob" (vydané PPP Personální a psychologickou poradnou ve Zlíně dne 6. 12. 2002)
 • Certifikát o absolvování semestrálního kurzu "Public Relations - jak získat důvěru veřejnosti" (vydaný agenturou pro neziskový sektor Agens dne 16. 6. 2003)
 • Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání "Kvalifikační kurz sociální práce pro profese pomáhající zrakově postiženým občanům" (vydané Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 5. 3. 2004)
 • Certifikát o absolvování dvousemestrálního rekvalifikačního kurzu "Řízení neziskových organizací" (vydaný agenturou pro neziskový sektor Agnes dne 17. 6. 2004)
 • Certifikát o absolvování školení "Finanční plánování s využitím programu Cash Flow Management NGO" (vydaný Nadací Via dne 7. 10. 2005)
 • Certifikovaný manažer sociálních služeb (Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji, 16. 5. 2013)

Průběh dosavadního zaměstnání

 • 1. 9. 1985 - 30. 6. 1994 programátor - analytik v Královopolské strojírně Brno (od roku 1989 školící činnost v podniku, mimopracovně od roku 1992 - práce s nevidomými).
 • 1. 7. 1994 - 31. 12. 1996 samostatný odborný pracovník digitalizačního a výukového střediska České unie nevidomých a slabozrakých v Brně.
 • 1. 1. 1997 - 31. 12. 2000 vedoucí regionálního pracoviště Centra tyflotechnických pomůcek a služeb SONS
  a vedoucí Metodického centra informatiky SONS
 • od 1. 2. 2001 dosud ředitelka obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. (souběžně 1. 3. 2001 - 31. 12. 2010 vedoucí Metodického centra informatiky SONS, od 1. 9. 2009 přejmenováno na Metodické centrum přístupného webu SONS).

Praxe v oboru: Informatika od roku 1985, sociální oblast od roku 1991

Publikační činnost

 1. Zaměstnávání osob se zrakovým postižením (pdf; 1,45 MB), vydané v rámci projektu "Nevidomí na trh práce", vydané v roce 2014.
 2. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené, vydané v rámci projektu "Slepotou život nekončí" v roce 2012 (ISBN 978-80-260-1538-3) - členka autorského týmu. V roce2019 vyšlo za podpory Ministerstva zdravotnictví jeji 2. aktualizované vydání.
 3. Přístupnost webových stránek orgánů státní správy, vydané v rámci projektu výzkumu a vývoje "Přístupnost webových stránek orgánů státní správy" v roce 2007 (ISBN 978-80-903786-4-3) – členka autorského týmu.
 4. O zrakovém postižení a zrakově postižených (seriál článků Česká oční optika r. 2006), oceněn dne 8. 12. 2006 I. cenou v soutěži o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené v kategorii veřejně publikovaných písemných děl. Články si můžete přečíst na těchto odkazech:
 5. Jsou internetové stránky vašeho úřadu přístupné nevidomým občanům? Projekt Blind Friendly Web, článek v týdeníku Veřejná správa č. 11/2002 oceněn dne 3. 12. 2002 I. cenou v soutěži o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené v kategorii veřejně publikovaných písemných děl. Spoluautor Radek Pavlíček.
 6. Význam informačních a komunikačních technologií v edukačním a rehabilitačním procesu zrakově postižených", odborný příspěvek na konferenci Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu milénia v Hradci Králové (21.-23. 9. 2001) publikovaný ve 2. svazku Aktuálních otázek speciální pedagogiky.
 7. Design and Adaptation of Work Settings, odborný příspěvek na konferenci EENAT v Bratislavě (21.-25. 10. 1998).
 8. How Computers in the Czech Republic Help Blind Persons to Overcome Information Barrier and its Adversary Impact, odborný příspěvek na konferenci ICCHP 98 (Vienna - Budapest 30. 8. - 4. 9. 1998).
 9. Nově vyvinutá metodika posuzování a kritéria testování vhodnosti PC pro nevidomé, připravovaný plán osnov, odborný příspěvek na konferenci EENAT v Praze (10. 4. 1997).
 10. PC gramotnost a Internet pro nevidomé, příspěvky ve sborníku Služby knihoven pro zdravotně postižené občany.
 11. Počítače pro těžce zrakově postižené a jejich využití při výuce a studiu, Speciální pedagogika, 1/1999.
 12. příspěvky ve sbornících konferencí ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě)
 13. další publikační činnost v odborných časopisech (PC World, Connect, Počítač pro každého, E-government)